Kirkebil


Kirkebilen til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer kan bestilles hos Hurup Taxi.

Kirkebilen må gerne bruges til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, tirsdagsklub, kirkefrokost, …).

Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag aften kl. 21.00 eller søndag mellem kl. 8 og kl. 8.30.

Kirkebilen bestilles på tlf. 97 95 12 73.