Set & Sket


Side 1 af 2  > >>

Friluftsgudstjeneste i Lyngby søndag d. 16. juli kl. 10.30

Gudstjeneste i Henny Kruses Have i Lyngby


Morgenkaffe og gudstjeneste

Søndag den 20 august bydes til morgenkaffe i Sognehuset kl. 9.15 med efterfølgende gudstjeneste i Hvidbjerg V. Å Kirke kl. 10.30. 


Pinsemorgen-gudstjeneste kl. 6.00 i Lodbjerg kirke d. 4. juni.


Sommer-/ sogneudflugt til Hanherred og Jammerbugten, tirsdag den 6. juni 


Sommerens kirkeblad er udkommet


Familiegudstjeneste og påskeægsjagt

Søndag den 23. april kl. 10.30 blev der holdt en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Billeder af denne gudstjeneste kan ses her... 


Sangaften med Holger Lissner

Mandag den 3. april var vintersæsonens sidste sangaften. Præst og salmedigter Holger Lissner fortælte om sine salmer - under overskriften "Sangene synger i os…”