Set & Sket


Side 1 af 2  > >>

Fyraftenssang i Lodbjerg Kirke

Så er der atter fyraftenssang i Lodbjerg Kirke - efter en sommer-pause.

Torsdag d. 7. september kl. 16.30 - 17.15, vil vi synge udvalgte salmer og sange. Hvem der vælger sangene som vi skal synge, ser du når du møder op.

Alle er velkommen


Aftenkirke i Lodbjerg Kirke søndag d. 10. september kl. 19.00

En anderledes andagt, hvor poesi, musik, litteratur og meget mere skaber en flerstemmig kommentar til søndagens læsning. Efter aftenkirke bliver der serveret suppe i jagtstuen hos plantøren. 

 


Efterårets kirkeblade er udkommet

Forside 4 2017


Friluftsgudstjeneste i Lyngby søndag d. 16. juli kl. 10.30

Gudstjeneste i Henny Kruses Have i Lyngby


Morgenkaffe og gudstjeneste

Søndag den 20 august bydes til morgenkaffe i Sognehuset kl. 9.15 med efterfølgende gudstjeneste i Hvidbjerg V. Å Kirke kl. 10.30. 


Pinsemorgen-gudstjeneste kl. 6.00 i Lodbjerg kirke d. 4. juni.


Sommer-/ sogneudflugt til Hanherred og Jammerbugten, tirsdag den 6. juni